informácia je celkom rozsiahla a chvíľu nám potrvá ju celú napísať… príďte o pár dní zas.